Velumi was born in 2015 when we were looking for a solid hosting partner for the marketing tech company we all worked for. We were looking for a solution that was top notch for our customers but also had tools and support for our developers. As we couldn’t find anyone suitable for our needs, we started Velumi.

Our promises to:

Website owners

We strive to always deliver the best solution for WordPress Hosting. We measure “the best” with the following questions:

  • Speed – is it lightning fast?
  • Security – Are our clients sites protected at the highest level?
  • Reliability and customer satisfaction: Do our customers feel secure with our solution and are they impressed by our service level?

Developers and Agency partners

We’ll work actively to create tools and workflows that developers wants and that saves them time and effort so they can focus on building the best WordPress sites instead of inventing the wheel or solving unnecessary problems.


Lightning fast

As the population becomes more and more demanding, the websites need to load faster and faster, which is our top priority.

Security

Hackers have always been around and most hacking is done to “brag” to other hackers. This is done without regard to the fact that it affects a company. The development of our hosting solution and our tools always have security fresh in mind.

Everything your agency needs around hosting

We have been working with WordPress since it was launched in 2003 and built 100’s, probably 1000’s of WordPress websites. As a hosting partner, we want to share our overall experience you.

“Fantastisk service, svarar omedelbart om du behöver hjälp med någonting. Mycket bra system för säkerhetskopiering och sidhastigheten är fantastiskt. Vi erbjuder våra kunder att underhålla deras WP-installation och det är enkelt för oss att hantera med Velumi´s WP Update Center. Rekommenderas!”

Kicki Bental, Grundare

Hjalmar & Company

“Vi rekommenderar alla våra kunder och partners att välja Velumi för deras hosting-behov. Efterfrågan på hosting i hög hastighet, stabilitet och säkerhet på nätet växer ständigt. Velumi kontrollerar behov som finns runt en webbplats och har en mycket hjälpsam expert-support. Valet är enkelt!”

Markus Dahlgren, Grundare

Gaffla

“Översikten av våra projekt är tydligare och våra kunders webbplatser laddar snabbare än någonsin. Det spelar ingen roll om det är en traditionell webbplats eller en e-handel, med Velumi’s optimerade lösning fungerar det. När man bygger många webbplatser varje år är det skönt att det går blixtsnabbt att sätta upp en ny utvecklingsmiljö – något både vi och våra kunder uppskattar!”

Tomas Bergström, Grundare

Hjalmar & Company

“Sedan för ett par år tillbaka har Velumi driftat vår webbplats genom deras hosting-lösning, det har varit en fantastisk upplevelse. Vår webbplats är väldigt snabb och hanterar våra trafiktoppar i högsäsong mycket bra. Det känns säkert och till och med spam-formulär etc. har minskat drastiskt.”

Jonas Sjöqvist Grandt, försäljningschef

Hooks Herrgård